Ik wil mij engageren voor VtG

 

De werking van de club draait voor het grootste deel op de bereidwilligheid van mensen om wat vrije tijd te investeren. Hoe meer mensen zich engageren, hoe beter en professioneler we onze werking kunnen organiseren. We zijn op zoek naar mensen die de bestuursgroep willen versterken, als ploegverantwoordelijke willen fungeren, als vaste of losse medewerker willen deelnemen aan (extra-)sportieve activiteiten. Ben je geïnteresseerd, neem contact op met de bestuursleden.
Informatieplicht voor de vrijwilligers:

1. Gegevens sportclub

Naam: VtG vzw– Volleyteam Gullegem W 1032
Adres: Kwadestraat 150 – 8560 GULLEGEM
E-mail: secretariaat@volleyteamgullegem.be
Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met ondernemingsnummer 0555679346
Identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging
Lode TARRAS – Voorzitter
Els TIMMERMAN – Secretaris
Jean-Pierre DEMEESTERE – Financieel verantwoordelijke

2. Verzekeringsinformatie

Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
Verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten:
FIDEA
Polisnummer: 30.525.852

3. Kostenvergoedingen

De sportclub betaalt geen of een kleine kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk. Iedere vaste vrijwilliger ondertekent een verklaring op eer die hem/haar in regel stelt met de wetgeving op de vrijwilligersvergoedingen. Iedere losse vrijwilliger ondertekent zijn bijdrage voor VtG in het aanwezige boek voor vrijwilligers.

4. Geheimhoudingsplicht

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete. Alternatief kan je ook artikel 458 van het strafwetboek integraal overnemen: Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek:
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank"